::Holubi::

Můj chov


ČESKÁ ČEJKA HLADKONOHÁ MODRÁ KAPRATÁ

         

Každý rok mám asi 10 párů čejek. Začínám párovat koncem ledna a končím chovnou sezónu koncem srpna, pak začínají výstavy. Krmím krmivem koupeným. Holoubata mám puštěná na volno, aby pořádně zesílila. Chovné páry mám zavřené odděleně. Každý rok mívám kolem 50 holoubat.
Chovu čejek se věnuji v největším rozsahu a také čejky nejvíce a nejúspěšněji prezentuji na výstavách. Více v sekci Výstavy.


ČESKÁ LYSKA BĚLOOCASÁ ROUSNÁ BEZPRUHÁ ŽLUTÁ

            

Každý rok mám asi 5 párů lysek a zhruba 20 holoubat.


ČESKÁ LYSKA BĚLOOCASÁ HLADKONOHÁ BEZPRUHÁ ČERVENÁ